top of page
My Post (13).jpg

Razvoj turizma u USK

PODRŠKA PODUZEĆIMA

Jedan od glavnih zadataka PLOD Centra je stvaranje boljeg ambijenta za razvoj poduzetništva koji će stimulativno djelovati na osnivanje novih i razvoj postojećih malih i srednjih poduzeća (MSP). U sklopu svojih aktivnosti PLOD Centar je do sada uspostavio suradnju sa preko 150 poduzeća iz USK koji posluju u prerađivačkom sektoru, IT sektoru i turizmu.

PODRŠKA JAVNOM SEKTORU

PLOD CENTAR BIHAĆ – je osnovan s ciljem da doprinese bržem i efikasnijem razvoju i
stvaranju boljeg poslovnog okruženja na području Unsko-sanskog kantona, kao i s namjerom da osigura stručnu podršku vladinom, nevladinom i privatnom sektoru u procesu razvoja i EU integracija.

BSC

Centar za podršku poduzetništvu Bosanska Krupa (Business Support Centre) – CPP (eng. BSC) se nalazi u poslovnoj zoni “Pilana” u Bosanskoj Krupi i uspostavljen je od strane Općine Bosanska Krupa i Centra za promociju lokalnog razvoja Bihać (PLOD Centra), a kao odgovor na potrebe privrede.

Novosti

depositphotos_79861866-stock-photo-we-are-hiring-scrabble-inscription.jpg

Proaktivni ste, znatiželjni i želite razviti ili unaprijediti svoje vještine za upravljanje projektima? Želite rad u naprednom okruženju koje nudi mogućost rada na daljinu i suradnju sa mnogim kompanijama, lokalnim zajednicama i ekspertima/icama u oblasti poduzetništva i ekonomskog razvoja? Onda je ovo pravi oglas za Vas. Prijavite se putem e-maila na: plod@plod.ba

Rok za prijavu: 20.04.2022. godine do kraja dana. 

Više informacija

Izrezak.PNG

Obrazovni sistem u funkciji razvoja privrede.

U organizaciji Fondacije Hastor, Prevent Components d.o.o. Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ), PK USK i PLOD Centra Bihać, danas je održan sastanak sa predstavnicima privatnog sektora, Ministarstva obrazovanja USK i drugih relevantnih aktera na temu unaprjeđenja obrazovanja kroz suradnju privrede i obrazovnih institucija. Svrha ovog sastanka je identifikacija mogućnosti za pokretanje pilot projekta sa elementima dualnog obrazovanja za prioritetna zanimanja u metaloprerađivačkom i drvnoprerađivačkom sektoru, te sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva u Unsko-sanskom kantonu.

bottom of page