top of page

Mogu li aktualni programi obrazovanja odraslih odgovoriti na potrebe privrede u USK?

Dana 18. i 19. maja 2022. godine je održana radionica na temu Obrazovanje odraslih u USK. 

Cilj dijaloške radionice je upoznavanje učesnika o organizaciji i načinu rada Mreže za obrazovanje odraslih u Unsko sanskom kantonu, stvaranje pretpostavki za aktivniji doprinos Mreže za obrazovanje odraslih u stvaranju sinergije privrede i obrazovanja, formiranju Vijeća za obrazovanje odraslih, te upoznavanje članova Mreže i drugih učesnika sa relevantnim podzakonskim aktima, čije donošenje je u toku.

Tokom dvodnevnog rada, učesnici su razgovarali o ulozi Mreže za obrazovanje odraslih u USK i načinima kojim ova Mreža može doprinijeti smanjenju deficita radne snage u strateškim sektorima u USK. 

Na radionici je učestvovalo 30 osoba, među kojima su bili predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Pedagoškog zavoda i Službe za zapošljavanje USK, zatim predstavnici lokalnih uprava, predstavnici srednjih strukovnih škola iz svih gradova/općina USK, te predstavnici Univerziteta u Bihaću, predstavnici  međunarodnih organizacija i 3 osobe ispred NVO sektora.

Radionice se odvijala u okviru rada Mreže za obrazovanje odraslih u USK, osnovane krajem 2021. godine, a čijim radom koordinira PLOD Centar.   

Radionica je organizirana od strane Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta u suradnji i PLOD Centra iz Bihaća, u surandji sa DVV International, Ured za Bosnu i Hercegovinu (www.dvv-international.ba/bs). 

bottom of page