top of page

Nabavka BR. 21
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku  i ugradnju montažnih pregradnih zidova

Projekt „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu“ je financiran od strane Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO), Europske unije u BiH, Grada Bosanska Krupa i Grada Bihaća. Projekt implementiraju Grad Bosanska Krupa i PLOD Centar u suradnji sa: Grad Bihać,  JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“, Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te poduzećima doo Krupa Kabine, doo Bosankar, doo ZAH, doo ACMA, doo ATNH, doo Ibrahimović, doo AKM Technology, doo Č.J. i doo Kostelski buk.

 

U okviru ovog projekta PLOD Centar provodi nabavku motažnih zidova uključujući ugradnju istih u Centru za podršku poduzetništvu (BSC) u Poslovnoj zoni Pilana u Bosanskoj Krupi.


Pozivamo Vas da dostavite Vašu ponudu putem pošte, shodno niže opisanim specifikacijama i uvjetima, najkasnije do dana 11.03.2024. godine, (ponedjeljak) do 13.00 sati.

 

Zatvorenu kovertu sa tehničkom specifikacijom i financijskom ponudom izraženom u BAM i bez PDV-a je potrebno dostaviti putem pošte na adresu: PLOD CENTAR BIHAĆ, Dječjih žrtava 27, 77000 Bihać do gore utvrđenog dana i sata.

 


Detaljan opis radnog zadatka i upute za dostavljanje ponude mozete naći OVDJE.

bottom of page