top of page

KONKURS za prijem u RADNI ODNOS

Koordinator/ica za projekte

Opis poslova:

 • U obavljanju poslova blisko sarađuje sa Direktorom i projekt menedžerima PLOD Centra, te provodi poslove koordancije projektnih aktivnosti,

 • Priprema i koordinira izradu dokumentacije za nabavku roba i usluga u skladu sa primjenjim procedurama donatora i/ili PLOD Centra, te vodi brigu o administriranju i arhiviranju dokumentacije,

 • Prati implementaciju ugovora sa partnerima, ekspertima/icama i kompanijama, daje potrebne administrativne upute ekspertima i pružaocima usluga,

 • Učestvuje u pripremi prijedloga ostalih dokumenata u skladu sa potrebama procesa implementacije,

 • Priprema sadržaj za medijske objave, webstranicu i društvene mreže PLOD Centra

 • Asistira u kreiranju drugih marketinških materijala, poput letaka i brošura, prezentacija koji će se koristiti za promociju događaja/projekata i osigurava njihovu objavu na profilima PLOD Centra

 • Pomaže u planiranju i koordinaciji okruglih stolova, seminara, treninga i drugih edukacija namijenjenih promociji, razvoju i unapređenju PLOD Centra / projekata i koordinira aktivnosti sa partnerima

 • Aktivno surađuje s drugim organizacijama i asocijacijama u cilju izgradnje partnerstva i razmjene znanja i iskustava

 • Priprema dokumentaciju za knjiženje, te obavlja druge administrativne poslove vezane za prijave i odjave radnika, obavještenja zaposlenima, evidencija radnog vremena, priprema ugovora i sl.)

 • Vodi evidenciju ulazne i izlazne korespondencije

 • Kreira, obrađuje i arhivira poslovne dokumentacije

 • Asistira u izradi planova, budžeta i izvještaja prema zahtjevima menadžmenta, uprave i donatora

 • Vodi potrebne evidencije Udruženja (članovi, partneri, inventar, specifična administracija projekta i sl.)

 • Priprema i provodi procese nabavki u skladu sa internim procedurama, budžetom i zahtjevima donatora

 • Doprinosi ispunjenju ciljeva i sprovođenju poslovnog plana Udruženja

 • Obavlja i druge poslove u dogovoru sa direktorom

Kvalifikacije

Traženi uslovi:

 • Tečno poznavanje bosanskog i engleskog jezika, aktivo u govoru i pismu

 • Izvrsne komunikacijske sposobnosti. Otvorena, a opet staložena osoba

 • Izvrsne organizacione sposobnosti sa fokusom na detalje

 • Brzo razmišljanje i sposobnost donošenja odluka pod pritiskom i rješavanja problema izazova

 • Poznavanje poslovne dokumentacije i poslovne korespondencije

 • IT pismenost, napredno poznavanje i korištenje MS Office paketa (EXCEL, Word, Power Pointi sl.)

Poželjni uslovi:

 • VŠS (ekonomske i srodne nauke), MBA ili sličan studij predstavlja prednost

 • Minimalno dvije godine iskustva, prednost imaju osobe koje su radile u NVO sektoru i/ili na međunarodnim projektima

 • Vozačka dozvola.

Šta nudimo?

 • Rad sa kompanijama iz raznih sektora i priliku za rast i dalji razvoj, naročito u oblasti izgradnje kapaciteta za upravljanje projektima

 • Priliku za razvoj projekata i saradnju sa međunarodnim organizacijama, vodećim kompanijama, stručnjacima iz BIH i regije, te udruženjima

 • Pozitivno i moderno radno okruženje

 • Fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada na daljinu

 • Mogućost regionalnog i međunarodnog povezivanja

 • Obuku i priliku za personalni razvoj i rast.

Način prijave

Prijavite se slanjem svog:

 1.  CV-a na BHS i na EN Svaki CV ne smije biti duži od 2 stranice, Font Ariel 10, Single Spacing. CV mora sadržati kontakt osobe / preporuke koje se mogu kontaktirati.

 2.  Popratno pismo koje treba biti na BHS i EN jeziku uz objašnjenje zašto ste najbolji/a kandidat/kandidatkinja za poziciju. Maksimalno 1 stranica za BHS i 1 za EN, Font Ariel 10, Single Spacing)

 3.  Primjer prezentacije na BHS ili EN koju ste kreirali za neko dešavanje, trening ili sl.

 4.  Primjer radnog zadatka koji ste kreirali za angažman eksperta/ice.​

Molimo CV i pismo poslati kao word dokumente isključivo. Ostale dokumente pošaljite u kojem formatu želite.

Prijave pošaljite na e-adresu: plod@plod.ba do 20.04.2022, 23:59h.

bottom of page