top of page

NABAVKA BR. 3
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA EKSPERTA/ICE ZA TRŽIŠTE RADA

U okviru projekta „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu“, PLOD Centar vrši nabavku usluga eksperta/ice za tržište rada, a  za provođenje postupka  analize ponude i potražnje na tržištu rada u Unsko-sanskom kantonu (USK) sa ciljem identifikacije deficitarnih zanimanja u industrijskim sektorima metaloprerade i turizma. Projekt „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu“ je financiran od strane Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO), Europske unije u BiH, Grada Bosanska Krupa i Grada Bihaća. Projekt implementira Grad Bosanska Krupa u suradnji sa: Grad Bihać, Centar za promociju lokalnog razvoja - PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“, Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te poduzećima doo Krupa Kabine, doo Bosankar, doo ZAH, doo ACMA, doo ATNH, doo Safebus, doo Ibrahimović, doo AKM Technology, doo Č.J. i doo Kostelski buk.

Pozivamo Vas da dostavite Vašu ponudu putem elektronske pošte na adresu: plod@plod.ba do 25.05.2022. godine, (srijeda) do 16.00 sati.

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje. U prilogu ovog dopisa se nalazi detaljan opis radnog zadatka i ostali uvjeti nabavke konsultantskih usluga.

Detaljan opis tehničkih specifikacija i upute za dostavljanje ponude mozete naći OVDJE.

 

S poštovanjem,

 

PLOD Centar Bihać

Datum: 17.05.2022. godine

bottom of page