top of page

Doprinos PLOD Centra razvoju turizma u USK

PLOD Centar aktivno doprinosi razvoju turizma u Unsko-sanskom kantonu kroz pripremu i provođenje projekata koji su usmjereni ka razvoju turističke infrastrukture, jačanju turističkih subjekata, te unaprjeđenju i promociji turističke ponude. 

 

Svi naši projekti rezultat su intenzivnog dijaloga sa predstavnicima javnih institucija i privatnog sektora. Do sada smo realizirali 12 projekata u oblasti razvoja turizma, putem kojih smo podržali preko 40 korisnika, među kojima su Grad Bihać, Općina Bosanska Krupa, Nacionalni park UNA, Gorska služba spašavanja, Planinarska društva, te privatni pružaoci turističkih usluga.

 

Posebno treba izdvojiti utjecaj ovih projekata na razvoj Nacionalnog parka UNA, kao i na razvoj nove turističke atrakcije Zeleni otoci u Bosanskoj Krupi.

Izgradnja i rekonstrukcija turističke infrastrukture

Izgradnja i rekonstrukcija turističke infrastrukture je zastupljena u gotovo svim projektima PLOD Centra. Primarni fokus je da izgradnjom turističke infrastrukture doprinesemo stvaranju elementarnih pretpostavki za razvoj turizma i valorizaciju prirodnog i kulturnog nasljeđa u USK. Važan doprinos smo postigli izgradnjom turističke infrastrukture u NP Una, i Zelenim otocima u Bosanskoj Krupi, gdje su realizirani sljedeći infrastrukturni radovi: Rekonstrukcija Starog grada Ostrovica u NP Una; Izgradnja piknik područja na lokalitetima Štrbački buk i Martin Brod u NP Una, Izgradnja sanitarnih čvorova u piknik zonama u NP Una; Izgradnja pješačkih i biciklističkih staza na lokalitetima NP Una i Pllješevica; Postavljanje trusitičke signalizacije na lokalitetu NP Una; Rekonstrukcija Planinarskog doma na Plješevici; Izgradnja i rekonstrukcija 6 pješačkih mostova na Zelenim otocima u Bosanskoj Krupi; Nabavka i postavljanje mobilijara na lokalitetima NP Una i Zeleni otoci.

brosura.jpg
65986915_1923134727787342_8870773385269870592_n.jpg

Jačanje kapaciteta aktera u turizmu

PLOD Centar je do sada osigurao tehničku i financijsku podršku za preko 40 korisnika naših projekata. Do sada smo kroz nabavku potrebne opreme podržali JP NP UNA, Gorsku službu spašavanja, Planinarska društva u Bihaću i Drvaru, te 8 pružalaca B&B usluga, dok smo tehnički podržali više od 20 pružalaca turističkih usluga u Unsko sanskom kantonu.

Unapređenje i promocija turističke ponude

Jedan dio realiziranih projekata je uključivao aktivnosti koje su posvećene razvoju turističkih proizvoda, razvoju turističkih destinacija i njihovoj promociji. Kroz ove projekte smo omogućili pojedinačnu i zajedničku promociju našim korisnicima, te smo u velikoj mjeri doprinijeli povećanju vidljivosti turističke ponude u USK.

46728672_320330915230873_1475633918320312320_n.jpg

PLOD Centar nastavlja sa razvojem projekata u oblasti turizma. U suradnji sa institucijama u USK, tokom 2021. godine smo kreirali 2 nova projekta putem kojih planiramo osigurati podršku za minimalno 15 turističkih operatera na području USK. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 375.000 EUR. 

bottom of page