top of page

Nabavka BR. 16
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga digitalne promocije

Projekt „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu“ je financiran od strane Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO), Europske unije u BiH, Grada Bosanska Krupa i Grada Bihaća. Projekt implementiraju Grad Bosanska Krupa i PLOD Centar u suradnji sa: Grad Bihać,  JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“, Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te poduzećima doo Krupa Kabine, doo Bosankar, doo ZAH, doo ACMA, doo ATNH, doo Ibrahimović, doo AKM Technology, doo Č.J. i doo Kostelski buk.
 
U okviru ovog projekta PLOD Centar vrši nabavku usluga digitalne promocije, a koje se sastoje od kreiranja i implementacije targetirane kampanje tj. sponzorirane promocije putem facebook-a. Predmet promocije je javni poziv / programa podrške razvoju poduzetništva Grada Bihaća za nezaposlena lica (poziv broj 2).


Pozivamo Vas da dostavite Vašu ponudu putem e-maila na adresu: plod@plod.ba ili putem pošte na adresu PLOD Centar Bihać, Dječjih žrtava 27, 77000 Bihać, najkasnije do 24.07.2023. godine, (ponedjeljak) do 13.00 sati. Nepotpune i
neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.

 

Detaljan opis radnog zadatka i upute za dostavljanje ponude mozete naći OVDJE.

bottom of page