top of page

NABAVKA BR. 10
Poziv za predavače / trenere za izvođenje programa stručnog osposobljavanja osoba na poslovima u metalopreradi

Projekt „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu“ je financiran od strane Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO), Europske unije u BiH, Grada Bosanska Krupa i Grada Bihaća. Projekt implementira Grad Bosanska Krupa u suradnji sa: Grad Bihać, Centar za promociju lokalnog razvoja - PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“, Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te poduzećima doo Krupa Kabine, doo Bosankar, doo ZAH, doo ACMA, doo ATNH, doo Safebus, doo Ibrahimović, doo AKM Technology, doo Č.J. i doo Kostelski buk.

U okviru ovog projekta PLOD Centar vrši nabavku usluga  predavača / trenera za izvođenje programa stručnog osposobljavanja osoba na poslovima u metalopreradi.

Pozivamo Vas da dostavite Vašu ponudu putem elektronske pošte na adresu: plod@plod.ba do 28.10.2022. godine, (petak) do 16.00 sati. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.

Detaljan opis radnog zadatka i upute za dostavljanje ponude mozete naći OVDJE.

S poštovanjem,

bottom of page