top of page

NABAVKA BR. 7
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga marketinga za kreiranje i implementaciju digitalne marketing kampanje  

Projekt „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu“ je financiran od strane Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO), Europske unije u BiH, Grada Bosanska Krupa i Grada Bihaća. Projekt implementira Grad Bosanska Krupa u suradnji sa: Grad Bihać, Centar za promociju lokalnog razvoja - PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“, Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te poduzećima doo Krupa Kabine, doo Bosankar, doo ZAH, doo ACMA, doo ATNH, doo Safebus, doo Ibrahimović, doo AKM Technology, doo Č.J. i doo Kostelski buk.

U okviru ovog projekta PLOD Centar vrši nabavku usluga marketinga za kreiranje i implementaciju digitalne marketing kampanje  

Prijava se podnosi isključivo putem pošte na adresu PLOD CENTAR BIHAĆ, Dječjih žrtava 27, 77000 Bihać. 

Rok za dostavljanje ponuda je 28.09.2022. godine (srijeda) do 13h. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.

Detaljan opis radnog zadatka i upute za dostavljanje ponude možete naći OVDJE.S poštovanjem,PLOD Centar Bihać

bottom of page