top of page

NABAVKA BR. 6
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga eksperta/ice za izradu Akcionog plana za poboljšanje upravljanja tržištem rada u Bihaću i Bosanskoj Krupi

Projekt „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu“ je financiran od strane Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO), Europske unije u BiH, Grada Bosanska Krupa i Grada Bihaća. Projekt implementira Grad Bosanska Krupa u suradnji sa: Grad Bihać, Centar za promociju lokalnog razvoja - PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“, Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te poduzećima doo Krupa Kabine, doo Bosankar, doo ZAH, doo ACMA, doo ATNH, doo Safebus, doo Ibrahimović, doo AKM Technology, doo Č.J. i doo Kostelski buk.

Prijava se podnosi isključivo putem pošte na adresu PLOD CENTAR BIHAĆ, Dječjih žrtava 27, 77000 Bihać. 
Rok za dostavljanje ponuda je 16.09.2022. godine, (petak). Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje. 

 

Detaljan opis radnog zadatka i upute za dostavljanje ponude mozete naći OVDJE.

S poštovanjem,

PLOD Centar Bihać

bottom of page