top of page

Projekt „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu“ je financiran od strane Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO), Europske unije u BiH, Grada Bosanska Krupa i Grada Bihaća. Projekt implementiraju Grad Bosanska Krupa i PLOD Centar u suradnji sa: Grad Bihać,  JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“, Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te poduzećima doo Krupa Kabine, doo Bosankar, doo ZAH, doo ACMA, doo ATNH, doo Ibrahimović, doo AKM Technology, doo Č.J. i doo Kostelski buk.

 

U okviru ovog projekta PLOD Centar vrši nabavku usluga  eksperta/ice za razvoj poslovanja.

Pozivamo Vas da dostavite Vašu ponudu putem pošte na adresu: PLOD Centar Bihać, Dječjih žrtava 27, 77000 Bihać, najkasnije do 15.09.2023. godine, (petak) do 13.00 sati. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.

Detaljan opis radnog zadatka i upute za dostavljanje ponude mozete naći OVDJE.

bottom of page