top of page

NABAVKA BR. 18
POZIV ZA DOSTAVALJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA

Projekt „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu“ je financiran od strane Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO), Europske unije u BiH, Grada Bosanska Krupa i Grada Bihaća. Projekt implementiraju Grad Bosanska Krupa i PLOD Centar u suradnji sa: Grad Bihać,  JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“, Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te poduzećima doo Krupa Kabine, doo Bosankar, doo ZAH, doo ACMA, doo ATNH, doo Ibrahimović, doo AKM Technology, doo Č.J. i doo Kostelski buk.

 

U okviru ovog projekta PLOD Centar vrši nabavku konsultantskih usluga za unaprjeđenje politika i mjera za razvoj konkurentnosti radne snage u deficitarnim zanimanjima na području gradova Bihać i Bosanska Krupa 

 

Pozivamo Vas da dostavite Vašu ponudu putem elektronske pošte na adresu: plod@plod.ba do 21.09.2023. godine, (cetvrtak) do 13.00 sati. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.

 

Detaljan opis radnog zadatka i upute za dostavljanje ponude mozete naći OVDJE.

bottom of page