top of page

Unaprjeđenje Poslovne zone „Pilana“ u općini Bosanska Krupa

Ukupna vrijednost: 

103.682,32 eura

Godine implementacije:

2015. - 2016. 

Donator:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Projektni partneri:

PLOD Centar, Općina Bosanska Krupa

Generalni cilj projekta: Unaprijediti ekonomski rast i zapošljavenje kroz unaprijeđenje poslovne infrastrukture i tehničke podrške preduzećima u Bosanskoj Krupi.

Specifični ciljevi projekta: Povećati konkurentnost PZ Pilana kroz izgradnju saobraćajnice dužine 300 m i uspostavu servisa za podršku preduzećima u PZ Pilana.

bottom of page