top of page

Podrška vladinom i nevladinom sektoru

PLOD CENTAR BIHAĆ – je osnovan s ciljem da doprinese bržem i efikasnijem razvoju i stvaranju boljeg poslovnog okruženja na području Unsko-sanskog kantona, kao i s namjerom da osigura stručnu podršku vladinom, nevladinom i privatnom sektoru u procesu razvoja i EU integracija.


PLOD Centar je u suradnji sa partnerima sačinio i kandidirao više od 50 razvojnih projekata iz oblasti turizma, ruralnog razvoja, poduzetništva, podrške malim i srednjim poduzećima i socijalne inkluzije od kojih su odobrena ukupno 33, projekta.

 

Statistički gledano, prolaznost projekata je veća od 60%. Prolaznost kreiranih i kandidiranih projekata prama EU je još veća, te iznosi gotovo 70%.

PLOD doprinosi bržem ekonomskom razvoju i stvaranju boljeg poslovnog okruženja na području Unsko-sanskog kantona kroz osiguranje podrške vladinom i nevladinom sektoru. Ova podrška se odvija kroz:

  •  Starteško i operativno planiranje

  •  Informiranje o mogućim izvorima financiranja (domaćim i stranim pozivima za financiranje projekata

  •  Kreiranje  razvojnih projekata u skladu sa standardima i procedurama propisanih od strane donatora

  •  Stručna podrška u implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata

  •  Edukacija iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom

  •  Stručnoj podrška u procesu prekogranične suradnje

bottom of page