top of page

Podrška poduzećima

Jedan od glavnih zadataka PLOD Centra je stvaranje boljeg ambijenta za razvoj poduzetništva koji će stimulativno djelovati na osnivanje novih i razvoj postojećih malih i srednjih poduzeća (MSP). U sklopu svojih aktivnosti PLOD Centar je do sada uspostavio suradnju sa preko 150 poduzeća iz USK koji posluju u prerađivačkom sektoru, IT sektoru i turizmu.

PLOD Centar je u proteklom periodu kreirao više desetina razvojnih projekata za mala i srednja poduzeća s područja Unsko-sanskog kantona na osnovu kojih je preko 50 poduzeća iz USK ostvarilo pravo na financijsku i tehničku pomoć.


PLOD Centar je razvio podršku poduzećima koja se ogleda u povezivanju poduzeća na ciljanom području s programima i projektima na nacionalnoj razini, podrška u procesu pristupa financijskim sredstvima, razvoj ljudskih resursa, poboljšanje i unaprijeđenje poslovnog procesa.

bottom of page