top of page

Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Ukupna vrijednost: 

238.298,01 eura

Godine implementacije:

2017. - 2019. 

Donator:

ILO/EU

Projektni partneri:

Općina Bosanska Krupa i PLOD Centar, Služba za zapošljavanje USK, Mješovita srednja škola Safet Krupić Bosanska Krupa, Općina Bosanska Krupa,

firme: KRUPAKABINE, NOVI MOST, ACMA BOSANKAR i ZAH

Generalni cilj projekta je potaknuti zapošljavanje na prostoru općine Bosanska Krupa kroz sistematičnu asistenciju privatnom sektoru u procesu jačanja konkurentnosti radne snage.

Specifični cilj projekta je uspostaviti sistem za povećanje konkurentnosti radne snage i njeno osposobljavanje u skladu sa potrebama poslodavaca kroz izgradnju lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ), unaprjeđenje regulatornog okvira za praktičnu nastavu, te provođenje programa edukacije za minimalno 80 nezaposlenih lica i zapošljavanje minimalno 75 lica do kraja projekta.

bottom of page