top of page

LED NET II- Koalicija za jači glas male privrede

Ukupna vrijednost: 

261.105,00 eura

Godine implementacije:

2013. – 2015.

Donator:

EU

Projektni partneri:

Udruženje za poduzetništvo i posao - LiNK Mostar; Nezavisni biro za razvoj - NBR Gradačac; Udruga poduzetnika i poslodavaca - UPIP Žepče; Udruženje drvoprerađivača – (DRVO-PD) Prijedor; Nevladinom organizacijom COSPE Italija.

Generalni cilj je djelovanjem mreže OCD ubrzati reforme za kreiranje dobrog poslovnog okruženja u skladu sa EU aktom za mala i srednja poduzeća (Small Business Act).

Specifični ciljevi:

  1. “Ojačati” glas malih biznisa i njihove zahtjeve učiniti jasnim i lako primjenjivim

  2. Povećati svijest Vladinih institucija za rad sa poslovnim sektorom i naglasiti važnost poštivanja glasova malih poduzeća.

Izrezak.PNG
bottom of page