top of page

Više od 20 firmi koje se bave metalopreradom i turizmom na području Bosanske Krupe i Bihaća obuhvaćeno je analizom tržišta rada koja je provedena u okviru projekta „Aktivacija i integracija nezaposlenih osoba na tržištu rada u USK“ koji realizuje Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bosanska Krupa. Detaljnim sagledavanjem ponude i potražnje utvrđeno je da tržište metaloprerade, pored zavarivača i CNC operatera za koje postoje certificirani programi za osposobljavanje, potražuje i bravare, dok u oblasti turizma i dalje nedostaje kuhara. Radi se o zanimanjima za koje još uvijek ne postoje certificirani programi za osposobljavanje shodno Zakonu o obrazovanju odraslih Unsko-sanskog kantona, što je bilo u fokusu analize.

Upravo to je i razlog zašto je PLOD Centar u suradnji sa partnerima, gradovima Bosanska Krupa i Bihać, pokrenuo niz aktivnosti koji će rezultirati izradom programa za osposobljavanje lica za rad na ovim poslovima. Oni će, nakon konsultacija sa poslovnom zajednicom, biti upućeni Ministarstvu obrazovanja USK na certifikaciju, a potom će biti dostupni drugim obrazovnim institucijama radi osposobljavanja radne snage.

 

Održiv program za aktivaciju, osposobljavanje, zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba u Bosanskoj Krupi i Bihaću bi trebao biti uspostavljen do okončanja projekta u novembru 2023. Godine. Na taj način će minimalno 100 osoba biti konkurentno na tržištu rada, zaposleno 60 i samozaposleno minimalno šest osoba.

 

Projekt "Aktivacija i integracija nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu” implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bosanska Krupa koje čine Grad Bosanska Krupa i partneri: Grad Bihać, Centar za promociju lokalnog razvoja - PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“, Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te poduzećima d.o.o. Krupa Kabine, d.o.o. Bosankar, d.o.o. ZAH, d.o.o. ACMA, d.o.o. ATNH, d.o.o. Safebus, d.o.o. Ibrahimović, d.o.o. AKM Technlogy, d.o.o. Č.J. i d.o.o. Kostelski buk.


Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Grada Bosanska Krupa je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

bottom of page