Usluge PLOD Centra

ZA VLADIN I NEVLADIN SEKTOR

Informiranje o mogućim izvorima financiranja (domaćim i stranim pozivima za financiranje projekata)
Informiranje lokalnih jedinica samouprave i organizacija o donatorskim (EU, UNDP, USAID,SIDA, ministarstva) pozivima za financiranja razvojnih projekata.

Kreiranje  razvojnih projekata za strane i domaće donatore
Kreiranje razvojnih projekata prema standardima i procedurama donatora za apliciranje prema domaćim i stranim donatorskim sredstvima (EU, USAID, UNDP, ministarstva...).

Podrška u implementaciji projekata
Stručna podrška u implementaciji,monitoringu i evaluaciji projekata prema zahtjevima i standardima donatora (EU, UNDP, USAID,SIDA, ministarstva).

Edukacija iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom
Organizacija edukacija iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom, jedinstvene metodologije kojom se planiraju,kreiraju, implementiraju i evaluiraju  projekti financirani iz različitih fondova.

Podrška investitorima (privlačenje i servisiranje investitora)
Privlačenje investitora i stručna podrška u procesu investiranja na području općine Bihać i Unsko-sanskog kantona. Analiza, komparacija, vrednovanje i procjena konkurentnosti lokacija i njihova promocija.

Stručna podrška u procesu prekogranične suradnje
Uspostava prekograničnih partnerstava i podrška u razvoju prekogranične suradnje u svrhu razmjene znanja i unaprijeđenja razvoja.

Izrada stručnih studija i analiza
Izrada stručnih studija i analiza iz oblasti turizma, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva.

ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA

Informiranje o mogućim izvorima financiranja
Informiranje poduzeća o dostupnim izvorima financiranja, grant (bespovratnim) i kreditnim (povratnim) sredstvima, koja obezbjeđuju domaće institucije (Razvojna banka FBiH, komercijalne banke, domaća ministarstva itd.) i strani donatori (USAID, SIDA, EU itd.).

Izrada poslovnih planova
Izrada poslovnih planova potrebnih za efikasno poslovanje poduzeća i apliciranje na dostupne izvorefinanciranja (Razvojna banka FBiH, ministarstva, komercijalne banke...), uz tehničku podršku pri procesu prijave.

Izrada investicijskih projekata
Izrada investicijskih projekata neophodnih za realizaciju planiranih investicija s ciljem unaprijeđenja poslovanja poduzeća, kao i apliciranja na dostupne izvore financiranja (Razvojna banka FBiH, federalna ministarstva, komercijalne banke, direktni investitori), uz tehničku podršku pri procesu prijave.

Financijski konzalting
Financijska analiza poslovanja poduzeća na osnovu koje se pružaju odgovarajuće savjetodavne usluge iz oblasti financija u svrhu unaprijeđenja poslovanja, pripreme financijskih izvještaja i nudi podrška u procesu pregovaranja s financijskim institucijama.

Izrada marketing plana
Analiza potreba i konkurencije poduzeća, te uskladu s tim izrada plana pozicioniranja i promocije na tržištu u svrhupovećanja konkurentnosti i unaprijeđenja promocije poduzeća.

Poslovno povezivanje
Poslovno umrežavanje poduzeća (uspostava partnerstva)u skladu s identificiranim potrebama poduzeća što podrazumijeva pronalazak adekvatnog partnera za zajedničko ulaganje, razmjenu znanja, plasman proizvoda/usluga.