Podrška vladinom i nevladinom sektoru

PLOD CENTAR BIHAĆ – je osnovan s ciljem da doprinese bržem i efikasnijem razvoju i stvaranju boljeg poslovnog okruženja na području općine Bihać i Unsko-sanskog kantona, kao i s namjerom da osigura stručnu podršku vladinom, nevladinom i privatnom sektoru u procesu razvoja i EU integracija.

U period od kraja 2007. do polovine 2011. godine PLOD Centar je u suradnji sa partnerima sačinio i kandidirao ukupno 49 razvojnih projekata iz oblasti turizma, ruralnog razvoja, poduzetništva, podrške malim i srednjim poduzećima i socijalne inkluzije od kojih je ukupno odobreno 22, gdje je statistika prolaznosti projekata 45%. Prolaznost kreiranih i kandidiranih projekata prama EU je još veća, te iznosi 55%. Ukupno je kreirano 11 projekata koji su kandidirani prema EU, a odobreno 6.

PLOD doprinosi bržem ekonomskom razvoju i stvaranju boljeg poslovnog okruženja na području Unsko-sanskog kantona kroz osiguranje podrške vladinom i nevladinom sektoru koja se ogleda u:

 • Informiranju o mogućim izvorima financiranja (domaćim i stranim pozivima za financiranje projekata)
  Informiranje lokalnih jedinica samouprave i organizacija o donatorskim (EU, UNDP, USAID,SIDA, ministarstva) pozivima za financiranja razvojnih projekata.
 • Kreiranju  razvojnih projekata za strane i domaće donatore
  Kreiranje razvojnih projekata prema standardima i procedurama donatora za apliciranje prema domaćim i stranim donatorskim sredstvima (EU, USAID, UNDP, ministarstva).
 • Podršci u implementaciji projekata
  Stručna podrška u implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata prema zahtjevima i standardima donatora (EU, UNDP, USAID,SIDA, ministarstva).
 • Edukacijama iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom
  Organizacija edukacija iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom, jedinstvene metodologije kojom se planiraju, kreiraju, implementiraju i evaluiraju  projekti financirani iz različitih fondova.
 • Podršci investitorima (privlačenje i servisiranje investitora)
  Privlačenje investitora i stručna podrška u procesu investiranja na području općine Bihać i Unsko-sanskog kantona. Analiza, komparacija, vrednovanje i procjena konkurentnosti lokacija i njihova promocija.
 • Stručnoj podršci u procesu prekogranične suradnje
  Uspostava prekograničnih partnerstava i podrška u razvoju prekogranične suradnje u svrhu razmjene znanja i unaprijeđenja razvoja.
 • Izradi stručnih studija i analiza
  Izrada stručnih studija i analiza iz oblasti turizma, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva.