O PLOD Centru

PLOD CENTAR BIHAĆ – Centar za promociju lokalnog razvoja je udruženje građana osnovano 2007. godine s ciljem da doprinese bržem i efikasnijem razvoju i stvaranju boljeg poslovnog okruženja na području općine Bihac i Unsko-sanskog kantona, kao i s namjerom da osigura stručnu podršku vladinom, nevladinom i privatnom sektoru u procesu razvoja i EU integracija.

PLOD djeluje u Sjeverozapadnoj regiji Bosne i Hercegovine, a primarno na području Unsko-sanskog kantona (USK) i općine Bihać. PLOD je razvio strateška partnerstva sa općinama, javnim poduzećima, nevladinim organizacijama, kao i  intenzivnu suradnju sa malim i srednjim poduzećima iz Unsko-sanskog kantona. Provodeći razvojne projekte, PLOD Centar je uspostavio suradnju sa Delegacijom Evropske unije u BiH, Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), konzularno-diplomatskim predstavništvima, te drugim organizacijama unutar i van BiH koje djeluju u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja.

Misija

Doprinijeti bržem ekonomskom razvoju i stvaranju boljeg poslovnog okruženja na području Unsko-sanskog kantona kroz:
  • kreiranje i implementaciju razvojnih projekata i programa za vladin i privatni sektor
  • promociju lokalne zajednice i regije
  • jačanje konkurentnosti i promociju malih i srednjih poduzeća sa područja USK
  • pružanje savjetodavne podrške javnom sektoru i poduzetnicima u procesu razvoja i EU integracija

Vizija

biti vodeći centar za razvoj koji svojim projektima i stručnom podrškom potiče socio-ekonomski razvoj na području Unsko-sanskog kantona.

O PLOD Centru
Odjel za strateško planiranje

Zadatak Odjela za strateško planiranje je koordinacija aktivnosti na izradi i ažuriranju lokalnih strategija ekonomskog razvoja, te učestvovanje u implementaciji i koordinaciji aktivnosti i projekata iz oblasti poduzetništva, turizma, zaštite okoliša, poljoprivrede, infrastrukture i socijalne inkluzije, koji se financiraju iz donatorskih sredstava.

Jedna od ključnih aktivnosti odjela je i izrada koncepta suradnje sa domaćim i međunarodnim partnerima, te koordinacija aktivnosti vezanih za suradnju sa predstavnicima EU-a, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i pronalaženje izvora financiranja za predložene projekte i njihova promocija.

Odjel za implementaciju projekata

Zadatak Odjela za implementaciju projekata je implementacija, monitoring i koordinacija aktivnosti i projekata iz oblasti poduzetništva, turizma, zaštite okoliša, poljoprivrede, infrastrukture i socijalne inkluzije u USK, na temelju uspostavljenih partnerstava i ugovorenih odnosa sa svakom pojedinom organizacijom/institucijom, kao i aktivna promocija projekata.

Aktivnosti ovog odjela uključuju praćenje projekata i transfer znanja na lokalne aktere u procesu implementacije projekta koje financiraju  međunarodni donatori, a u skladu sa propisanim procedurama.

Odjel za razvoj malih i srednjih poduzeća

Osnovni  zadatak Odjela za razvoj malih i srednjih poduzeća je stvaranje boljeg ambijenta za razvoj poduzetništva koji će stimulativno djelovati na osnivanje novih i razvoj postojećih malih i srednjih poduzeća sa područja Unsko-sanskog kantona, te samim tim i na otvaranje novih radnih mjesta.            

Odjel  je zadužen za organizaciju i pružanje konsultantskih usluga namijenjenih malim i srednjim poduzećima na području USK s ciljem jačanja njihove konkurentnosti i razvoja (informiranje o dostupnim  izvorima financiranja, izrada poslovnih planova, investicijskih projekata, ekonomsko-financijske projekcije, kreiranje marketing planova, poslovno povezivanje...).

Odjel aktivno učestvuje u promociji malih i srednjih poduzeća sa područja USK.

Odjel za financije i administraciju

Odjela za financije i administraciju obavlja opće, upravne i kadrovske poslove, izrađuje financijske i druge planove neophodne za poslovanje, te usklađuje sa drugim odjelima planove prihoda i rashoda, u funkciji racionalnog raspolaganja raspoloživim sredstvima. Zaposleni u odjelu pripremaju financijske, računovodstvene i druge  izvještaje neophodne za odlučivanje organa PLOD-a.

Odjel obezbjeđuje neophodnu, pravnu, financijsku i tehničku pomoć u vezi provođenja postupaka nabavki, priprema pravne akte i operativno servisira rad organa.